Shadow

Sørlandet Skadedyrkontroll AS løser rotteproblem for borettslag i Skien

Et borettslag i Skien fikk problemer med rotter som rotet i søpla og hadde muligens bosatt seg inne i veggen. Sørlandet Skadedyrkontroll AS ble kontaktet for å løse problemet. 3 uker etterpå var 17 rotter fjernet, og lydene i veggene var borte. Styreleder føler seg tryggere.

  • Problem: Rotter var et stort problem for borettslag i Skien
  • Tiltak: Sørlandet Skadedyrkontroll AS undersøkte området nøye og ble enige med borettslaget om å rottesikre søppelkassene, fjerne rot på utsiden og sette opp gassfeller mot rotter.
  • Tid: I løpet av de første 3 ukene ble det fjernet 17 rotter og lydene inne i veggen forsvant.
  • Resultat: Borettslaget tegnet serviceavtale for å unngå problemer med rotter i fremtiden.

Rotter ble et problem for borettslaget

Rotter er et stort problem for borettslag på grunn av deres evne til å ødelegge eiendom og spre sykdommer. Rotter kan gnage på bygningsmaterialer, isolasjon, og ledninger, noe som kan føre til betydelige skader på eiendommen og øke risikoen for brann.

I tillegg kan rotter spre farlige sykdommer og parasitter som kan være skadelige for mennesker og dyr. Derfor var det viktig å ta tak i rotteproblemene raskt – og også ta forebyggende tiltak for å unngå infestasjoner i fremtiden.

Løsningen på rotteproblemet

Sørlandet Skadedyrkontroll AS sjekket området nøye og ble enige med borettslaget om å rottesikre, fjerne ting på utsiden som gav rottene skjulested, samt å sette opp gassfeller og noen klappfeller mot rottene. Ved å bruke STA-25 gassfeller kunne rotter fanges og fjernes uten å bruke gift (som kan føre til sekundærforgiftning av andre dyr). Det er også mindre risko for barn når disse er satt opp på rett måte.

Det ble satt opp noen mindre bokser med klappfeller og tettet med musebørste og fugemasse med stålpartikler på utsatte steder.

Kunden var svært fornøyd med Sørlandet Skadedyrkontroll AS sin profesjonalitet og løsning på problemet. I løpet av de første 3 ukene ble det fjernet 17 rotter, og lydene inne i veggen forsvant. Borettslaget var så fornøyd med resultatet at de tegnet en serviceavtale for å unngå problemer med rotter i fremtiden.

Serviceavtaler anbefales for å forebygge skadedyrproblemer i borettslag. Ved å inngå en avtale med et skadedyrselskap kan man sørge for jevnlig inspeksjon og forebyggende tiltak mot skadedyr. Dette kan redusere risikoen for betydelige skader på eiendommen og beskytte beboerne mot farlige sykdommer og parasitter. I tillegg kan en serviceavtale være mer kostnadseffektivt enn å håndtere en større skadedyrinfestasjon.

Du kan kontakte Sørlandet Skadedyrkontroll AS på deres nettsted, eller ringe dem på telefon 94445555.