Shadow

Energirådgivning for byggeiere: Slik reduserer du energiforbruket og sparer penger

Energirådgivning for byggeiere: Hvordan redusere energiforbruket

Energirådgivning er en vital tjeneste for byggeiere og eiendomsforvaltere som fokuserer på optimalisering av eksisterende tekniske anlegg og implementering av rådgivning for næringsbygg tiltak for energisparing. Dette kan resultere i betydelige energibesparelser og bidra til miljøvennlig energi.

Betydningen av energieffektiv styring

Næringsbygg har typisk et høyt energiforbruk knyttet til ventilasjon, kjøling og oppvarming. Energieffektiv styring er lønnsomt både økonomisk og miljømessig. I tillegg legger myndighetene vekt på å synliggjøre energiforbruk i bygningsmassen, noe som understreker behovet for effektiv energiplanlegging.

Tjenestene inkludert i energirådgivning

Rådgivning for næringsbygg inkluderer tjenester som energiledelse, energimerking, energivurderinger og BREEAM-klassifisering. Disse tjenestene kan være verdifulle både i pågående byggeprosjekter og eksisterende bygg. Dette fremmer energioptimalisering og bidrar til grønn energi.

Omfanget av energirådgivning

Rådgivere kan bistå i alle faser knyttet til et bygg, fra prosjekteringsfasen av nye bygg, til teknisk drift, til lønnsomme oppgraderinger. Et tverrfaglig miljø bestående av fagpersoner innen energi, elektro, VVS og byggfag kan bringe en unik tilnærming ved å utnytte samlet spesialkompetanse.

Spesifikke kompetanseområder

  • Energirådgivning og energiledelse.
  • Driftsoptimalisering og dybdekunnskap innen energimerkesystemet.
  • ENØK-analyse og beregningsmetodene i NS3031.
  • Prosjektering og gjennomføring av ENØK-tiltak, spesielt innen næringsbygg.
  • Dynamisk energisimulering og oppvarmingssystemer.
  • Dokumentasjon i henhold til forskriftskrav og søknadsprosesser for støtteordninger som ENOVA-støtte.
  • Energiadministrasjon, inkludert evaluering av energiavtaler og fakturakontroll.

Energiledelse for optimal drift

Energiledelse er en kontinuerlig prosess for oppfølging av eiendommens energiforbruk. Rask identifisering og utbedring av unormalt energiforbruk kan spare energi og unngå slitasje på teknisk utstyr. Dette innebærer kartlegging av lønnsomme tiltak og dokumentering av energiforbruk, samt levering av periodiske rapporter på energiforbruk til byggeier.

Energimerking og energivurderinger

Rådgivere utfører energimerking av bygg, og energivurderinger av ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg. Med lang erfaring med energimerking og energivurderinger, gir innsikt i anleggets tekniske tilstand og anbefalinger for drift, vedlikehold eller utskiftning. Dette kan bidra til energieffektivisering og ytterligere energibesparelser, dermed sparer penger og fremme miljøvennlig energi.

energirådgivning

Energirådgivning for byggeiere: Slik reduserer du energiforbruket og sparer penger

TER0524
TER0524
TER0524 TER0524

TER0524

TER0524